Om terapi och arbetet

Samtalsterapi gör det möjligt att upptäcka och lära känna dig själv. Samtalsterapi skapar möjligheter till läkning, förändring och utveckling. Vi arbetar i terapin mot en djupare förståelse av dina tankar, känslor och behov, motiv och relationer. Det är ett arbete mot självinsikt som skapar fler valmöjligheter till hur du vill leva och det ger dig verktyg och kunskap att förändra det som behöver förändras i ditt liv.

Alla har sina egna individuella skäl till att välja samtalsterapi. Att gå i terapi kan därför innebära olika saker för olika individer. Men för de allra flesta så innebär terapi en möjlighet att komma vidare i livet och uppnå större självinsikt, stärka din självkänsla med möjlighet att styra ditt liv utifrån den du är.

 

Du kan söka terapi av olika skäl:

  • Kris
  • Sorg
  • Låg självkänsla
  • Depression/nedstämdhet
  • Besked om sjukdom
  • Stress
  • Bryta destruktiva beteendemönster
  • Utveckla relationer
  • Fördjupa förståelsen om dig själv
  • Längtan av förändring i livet/att komma vidare i livet


Jag arbetar med samtalsterapi utifrån psykosyntes. Det är en psykoterapiform som springer ur den psykodynamiska teorin. En grundtanke i den är att det som vi inte är medvetna om eller det som hänt tidigare i livet påverkar vilka vi är och våra beteendemönster.

Psykosyntesen har utvecklats och är en integrativ psykoterapi dvs den använder teorier och verktyg från flera olika teorier. Ibland behöver vi vara här och nu i terapin och blicka framåt men ibland behöver vi också blicka bakåt i din historia för att förstå det som händer nu och för att kunna gå vidare i livet. Samtalsterapi i psykosyntes innebär att vi ser till din helhet. Din kropp, dina tankar, känslor och beteenden. Tillsammans undersöker vi och skapar förståelse för det förflutna, nuet och framtiden.

 

Hur bedrivs terapiarbetet?

Vi inleder med ett par orienterande samtal för att tillsammans identifiera det du behöver hjälp med. Detta utgör underlag för terapins upplägg och ungefärligt antal gånger som kan behövas. Det finns inga facit över hur många gånger vi behöver gå i terapi. Det är en individuell avvägning. En kontinuerlig avstämning om var vi befinner oss i processen sker naturligt under den pågående terapin.

Arbetet i terapirummet anpassas efter dina förutsättningar och behov. Och arbetet bedrivs i lämplig takt. För att uppnå givande resultat med terapin så är det viktigt att du upplever trygghet med din terapeut och att du har en vilja att genomföra terapin.

Jag kommer att finnas vid din sida och vägleda dig med respekt, närvaro och empati. Och jag är övertygad om att de bästa svaren finns inom dig.

 

Avbokningsregler

Om du får förhinder vill jag att du meddelar det minst ett dygn (24 timmar) innan terapisessionen börjar. I annat fall debiteras du för den bokade tiden. Förhinder meddelas i första hand via telefon.

 

Etiska regler

Som utbildad samtalsterapeut vid HumaNova Skola har jag förbundit mig att följa de etiska och moraliska regler som finns. Det terapeutiska arbetet bedrivs under tystnadsplikt.

Jag är medlem i psykosyntesförbundet som är en oberoende branschorganisation för bl a terapeuter och coacher.
Vill du läsa mer? Gå in på: Psykosyntesförbundet

Det är ett arbete mot självinsikt som skapar fler valmöjligheter till hur du vill leva och verktygen som behövs för förändring.