Samtalsterapeut i Stockholm

Jag, Maria Enberg är samtalsterapeut och har mottagning på Östermalm i Stockholm. Jag hjälper dig som upplever att livet just nu inte känns bra av olika anledningar och som kanske inte riktigt kan sätta fingret på vad det är som inte stämmer.

Jag är utbildad, 4 år, till diplomerad och auktoriserad samtalsterapeut med en s.k steg-1 kompetens i integrativ psykoterapi. Jag fortbildar mig regelbundet och får handledning.

Som samtalsterapeut vägleder jag dig till att hitta balans i ditt liv. I mitt arbete är utgångspunkten att människor påverkas av händelser här och nu men också från tidigare i livet. Tillsammans formas ens beteendemönster.

Anledningen till varför vi väljer att gå till en samtalsterapeut är olika. Under samtal på min mottagning i Stockholm kan jag vägleda dig att bryta beteendemönster som är destruktiva för dig. Även hjälpa dig att vidga din självinsikt så att du kan börja förstå dig själv på ett nytt sätt samt stärka din självkänsla. Att prata med en samtalsterapeut kan också innebära stöd för att bearbeta sorger och kriser i livet, även de som inträffat långt tidigare.

Vid kris och sorg finns jag där som stöd för att vägleda dig ut ur krisen eller sorgen. Tillsammans strävar vi efter en positiv förändring i ditt liv.

Terapisessionerna är individuellt utformade. De inledande samtalen brukar innebära kartläggning av dina behov som formuleras i en plan för din terapi som vi utgår ifrån och som vi kan stämma av emot. Det är individuellt hur länge man behöver gå i terapi. Det är bra om det får ta den tid som behövs. Välkommen att kontakta mig för mer information om min verksamhet i Stockholm.