Lite historik om psykosyntes

Det var den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli (1888-1974) som utvecklade och formulerade grunderna i psykosyntesen. Assagioli var samtida med både Freud och Jung och liksom Jung tog även Assagioli avstånd från psykoanalysen som han ansåg vara för begränsande och fokuserade för mycket på det sjuka hos individen. Assagioli såg på människan som en i grunden frisk organism som tidvis kan fungera sämre.

Psykosyntes ingår i den moderna psykologin och den har en helhetssyn på människan. Människan ses som en helhet bestående av kropp, känslor, tankar och själ. Tillsammans samverkar de och alla delar bör beaktas i det vi gör annars kan obalans uppstå.

Psykologin är baserad på människors vardags- verklighet och bygger på att varje människa är unik med en egen potential till utveckling. Psykosyntesen är en integrativ psykoterapiform vilket innebär att den har en helhetssyn på människan och att den integrerar och använder olika teorier, verktyg och metoder beroende på problematik.

Psykosyntesen lär oss också att se våra tillkortakommanden och olikheter som en möjlighet till utveckling istället för hinder. I varje svårighet och problem vi går igenom i livet och i det som vi upplever som en brist hos oss själva- där vilar ett frö till personlig utveckling, läkning och mognad.

Psykosyntesen lyfter också fram och betonar den personliga viljan och att vi alla har möjligheten att ta kontrollen över våra liv och utveckla våra unika potentialer.

Klicka på länken för att läsa mer om Assagioli och Psykosyntes.