Samtalsterapi skapar möjligheter till läkning, förändring och utveckling

Ditt liv är en berättelse som skapas i relation till andra människor. Du skapar din berättelse varje dag. Den är din och du har ansvaret. Ibland så känns livet inte bra. Vi kan då behöva stöd och vägledning för att komma vidare. Genom terapi kan du fördjupa din förståelse om din berättelse och erövra den pånytt. Din medvetenhet om dig själv vidgas och du kan få syn på mönster som finns i ditt liv som berikar men som också begränsar. Samtalsterapi skapar möjligheter till läkning, förändring och utveckling.

Samtalsterapi kan vara en väg att bli mer medveten om vem du är och vad du vill med ditt liv. Terapi är en investering i dig själv.

Parterapi kan vara en väg för er att komma vidare när ni upplever att svårigheter i relationen inte längre går att lösa på egen hand.

Varmt välkommen!
Maria Enberg, samtalsterapeut